Alle NAVEKSA objekter indeholder følgende rettigheder som bør iagttages

All NAVEKSA objects contains the following hardcoded text which needs to be observed:

 

Danish:


© NAVEKSA 2011 - Alle rettigheder forbeholdes

Dette program er beskyttet af markedsføringsloven og loven om ophavsret.

Kunden har underskrevet en licensaftale, og har accepteret at NAVEKSA beholder ejendomsretten til softwaren samt alle immaterielle ejendomsrettigheder indeholdt i den.

Kunden har accepteret, at hverken kunden eller en eventuel tredjepart der agerer på kundens vegne, vil:


(1) foretage kopiering eller reverse engineering af softwaren,
(2) ændre eller fremstille afledte produkter af softwaren,
(3) overføre softwaren eller gøre dens funktionalitet tilgængelig, helt eller delvist, noget sted, sælge, distribuere, udleje, lease, eller på anden måde overføre softwaren.

Overtrædelse vil blive retsforfulgt.
------------------------------------

English:

© NAVEKSA 2011 - All Rights Reserved

This program is protected by the Danish Marketing Act and Copyright law.

Customer has signed a license agreement and in this has agreed that NAVEKSA keeps the ownership of the software andall intellectual property rights contained in it.

The customer has agreed that neither the client nor any third parties acting on the customers behalf will:

(1) Make copies or reverse engineering of the software.
(2) Modify or prepare derivative works of the software
(3) Transfer the software or make its functionality available, in whole or in part, in any place,
sell, distribute, rent, lease or otherwise transfer the software.

Violations will be prosecuted.

0 Comments

Please sign in to leave a comment.