Vi kan ikke få SHOPFLOOR klienten til at forbinde til NAV web services - hvad nu?

Prøv følgende fremgangsmåde:

  1. Åbn NAV og find listen over web services
  2. Åbn url'en for "SHOPFLOOR WS".
  3. I det browser vindue der åbner, indtast de samme credentials som du har brugt i SHOPFLOOR opsætningen.
  4. Hvis du nu kan se WSDL'en, så gå videre til næste trin. Hvis ikke, så er det nogle generelle Windows sikkerhedsindstillinger der ikke er på plads eller NAV web servicen er blokeret i en firewall eller lignende. Kontroller brugerens credentials og rettigheder og prøv igen.
  5. SHOPFLOOR kan ikke forbinde, men du kan i en browser. Kontroller at der ikke er nogen tastefejl i "url", "Authentication mode", "Domain", "Username" og "Password".
  6. Nu er problemet  med 99,9% sandsynligt en forkert kombination af værdierne for "Authentication mode", "Domain", "Username" og "Password". Hvis du er i tvivl om Windows sikkerheden, så må du prøve dig frem med "Authentication mode". De mest gængse er "Negotiate", "NTLM" og "digest". På visse miljøer har vi oplevet at "Domain" værdien skal være blank.

Hvis intet af ovenstående hjælper så kontakt NAVEKSA Support.

0 Comments

Please sign in to leave a comment.