Fejl - "Sluttidspunkt kan ikke være før starttidspunkt"

Fejlen - "Sluttidspunkt kan ikke være før starttidspunkt" - kommer når den starttid Navision har noteret i vores tabel er tidligere end det sluttidspunkt der kommer ind fra klienten.

Valideringen skal fange fejlangivelser når man har givet SHOPFLOOR operatøren mulighed for at angive manuel start og/eller slut tidspunkt.

Dog kan fejlen også opstå hvis NAV Servicen er sat til en anden timezone end den klient computerne har. Dette sker oftest fordi NAV servicen default bliver installeret med UTC tid.

For at rette dette skal du ind i Dynamics NAV Administration værktøjet og rette NAV servicen til at have værdien "Server Time Zone" i "Services Default TimeZone".

 

STZ.png

Gem værdierne og genstart NAV servicen og fejlen kommer ikke mere hvor den ikke skal.

0 Comments

Please sign in to leave a comment.