CadConnect - Funktionsvisning - DK-version - 3 min

Se videoen her: https://vimeo.com/640261387

 

Ønsker I en mere smidig og hurtigere oprettelse af varer, styklister, ruter og processer i arbejdsgangen fra konstruktion til produktion?

NAVEKSA CadConnect 365 giver mulighed for at arbejde med produktdata baseret på jeres tekniske konstruktioner som overføres fra et CAD-system, eller du kan vælge manuel oprettelse, eller du kan vælge at kopiere et eksisterende produkt for at skabe et nyt produkt, eller du kan endda vælge at ændre et eksisterende produkt.

Med denne løsning kan I eliminere fejl og spare væsentlig tid, når der skal dannes data som er egnet for produktionsformål i Microsoft Dynamics 365 Business Central.

NAVEKSA CadConnect 365 er et effektivt værktøj for produktionsteknikeren. NAVEKSA CadConnect 365 arbejder med datainput fra forskellige kilder – CAD, manuel, kopi af eksisterende produkt. NAVEKSA Cadconnect 365 eliminerer dobbelt arbejde og fejl ved indtastning i flere systemer. Løsningen muliggør overførsel af konstruktionsdata fra et CAD system, og/eller manuel oprettelse og/eller kopiering af eksisterende produkter.

Der er indbygget en modelleringsfunktion som muliggør ombrydning af konstruktionsstyklister til produktionsstyklister.

Alt arbejde foretages på ét skærmbillede, der viser den samlede produktopbygning og struktur efterhånden som arbejdet skrider frem.

Der kan løbende kalkuleres en kostpris baseret på indgående materialer, processer og produktion ved forskellige seriestørrelser.

Ved oprettelse af et produkt, kan der både oprettes og anvendes nye indgående varer, eller bestående varer i Microsoft Dynamics 365 Business Central kan anvendes. Farvemarkeringer på linjer når man arbejder – sort, blå, rød, grøn anvendes i løsningen for at lette overskuelighed af produktopbygning.

Kan anvendes i en tilbudsgivning, hvor data først oprettes i Microsoft Dynamics 365 Business Central ved ordremodtagelse.

Anvendes sammen med Microsoft Dynamics 365 Business Central, Cloud eller on premise.

 

naveksa itemplanning cadconnect shopfloor mes businesscentral d365bc produktion dynamics365businesscentral appsource manufacuring logistics production fertigung

0 Comments

Please sign in to leave a comment.